Sissejuhatus

Vasikate arv, mida farmis igal aastal vajatakse sõltub karja tervisest ning karja suurusest.

Tavaliselt vahetub igal aastal 30 % piimakarjast. Sealhulgas peab teadma, kui palju on sunnitud praakimist ja kui palju loomulikku praakimist. Praakimiste korraldamiseks on vajalik igal aastal piisav arv mullikaid, et karja üldarv ei väheneks. Kui ühel aastal toimub karja tervises või vasikakasvatuses pööre halvenemise suunas, ei ole võimalik planeerida korralikku karja uuendamist.

Edukaks vasika kasvamiseks ja arenemiseks on vaja vasika õiget toitmist, puhast keskkonda ning tema tugevat vastupanuvõimet. Esimestel elupäevadel pannakse just alus vasikate vastupidavusele.