Õpijuhis.

Alljärgneva ülesande lahenduskäik tuleb paberkandjal kaasa võtta vasikate haiguste seminari. Järjesta karjas esinevad riskitegurid ning lisa igale probleemile  lühike lahendus.

Ülesanne 2. Sa lähed farmivisiidile, kus on probleemiks vasikate haigestumine esimesel elunädalal. Vasikad jäetakse 1 päevaks ema juurde ning vasikad imevad ternespiima ise. Edasi lüpstakse lehmi kannulüpsil. Karjas on probleeme ka poegimisjärgsete udarapõletikkudega.   Sa hakkad ternespiimaperioodi kohta küsimusi küsima ning kogud andmeid. Sa leiad, et viiel 1-2 päeva vanusel  vasikal on vereseerumi üldvalgusisaldused alljärgnevad:  4,7 mg/dl; 5,1 g/dl; 4,2 mg/dl; 5,8 mg/dl ning 6,4 mg/dl.

1. Arvuta vasikate vereseerumi IgG tasemed.

2. Leia algoritmi kasutades karjas olevad esmased riskitegurid.

 Passiivse immuunsuse algoritm.pdf