Passiivne immuunpuudulikkus on olukord, kus vasika vereseerumi IgG (immunglobuliinide) sisaldus kolmandal elupäeval on alla 10 g/l .

Põhjused:

1)      madal IgG tase lehma või mullika ternespiimas

2)      ebapiisav ternespiima saamine ehk liiga hilja või liiga vähe

3)      vasikad lihtsalt ei taha hästi ternespiima juua

4)      raske sünnitus

5) ebahügieeniline ternespiim

 

Kolostromeetri kasutamine.

Pilt 4. Kolostromeeter ternespiima sees, skaala rohelisel. Ternespiima kvaliteet on hea. Allikas: http://calfcare.ca/colostrum-management/using-a-colostrometer/

Piisav IgG kogus ternespiimas, et 45 kg kaaluva vasika vereseerumi IgG konsentratsioon oleks üle 10 g/l, on esimesel jootmiskorral 100 grammi ja teisel jootmiskorral samuti 100 grammi (puhast IgG).  VASIKAS PEAB SAAMA  KOKKU 12 TUNNI JOOKSUL 200-300 GRAMMI IgG massi.  Keskmiselt sisaldab üks liiter ternespiima 100 grammi IgG, kuid sisaldused võivad kõikuda 45-115 g/l vahel. Kolostromeeter mõõdab ternespiima tihedust, mis on võrdeline ternespiimas oleva immunoglobuliinide sisaldusega. Hea  IgG sisaldusega (üle 50 g/l) ternespiima erikaal on üle 1,045. Sondiga andes satub ternespiim vasika vatsa ning liigub sealt 3 tunniga libedikku ja soolestikku. 80-120 minutiga jõuab soolestikust IgG vasikate lümfisõlmedesse. Mõõta kolostromeertiga ternespiima tihedust, kusjuures ternespiima temperatuur peab olema mõõtmisel  20-25C!!! Head ternespiimad (rohelisel skaalal) võiks sügavkülmutada.

Ternespiima säilitamise võimalused.

Toatemperatuuril säilib ternespiim üks päev, tavalises külmikus säilib üks nädal. Lisades 5 grammi propioon-või piimhapet ühele liitrile ternespiimale, säilib veel kuus nädalat. Sügavkülmutatult saab ternespiima säilitada-20 C juures eeldusel, et külmikul ei ole vahepealset sulatusreziimi.Ternespiima ülessulatamine enne vasikatele jootmist peab toimuma kuuma vee vannis, kus ternespiima temperatuur ei tohi ületada 55 C. Mikrolaineahjus ei tohi ternespiima ülesesse sulatada, sest temperatuur tõuseb väga kõrgele ning valgud kalgenduvad.

Ternespiima asendajad.

Müügil on erinevaid ternespiima asendajaid. Kuigi nende  IgG sisaldus sõltub tootjast, asendavad nad üldiselt 25% päevasest IgG vajadusest, kui arvestada, et vasika vereseerumi IgG tase peab olema 10 g/l. Ternespiima asendajaid ei tohi segamini ajada lisandsöötadega, kus tavaliselt on toimeaineteks vitamiinid, erinevad mikroelemendid, kuid need ei sisalda immunoglobuliine.

Vasika vereseerumi immunoglobuliinide taseme mõõtmine refraktomeetriga.

Vereseerumi üldproteiinide määramine on kaudne meetod seerumi IgG konsentratsiooni leidmiseks, sest üldproteiinidel ning seerumi IgG tasemel on väga hea korrelatsioon. Vereseerumid tuleks võtta 24-48 tunni vanustelt vasikatelt, jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 päeva vanustelt. Vereseerumi üldproteiinide tase ja hinnang ternepiima saamisele ja vasika immuunkaitsele

4.5 g/dl = ei ole ternespiima saanud   

4.5-4.9 g/dl = mittepiisav kaitse

 5.0-5.2 g/dl = halb tase, mittepiisav kaitse

 5.3-5.4 g/dl = piiripealne tase, kaitse on mittepiisav  

5.5-7.0 g/dl = sobiv  tase, normaalne immuunkaitse    

> 7.0 g/dl = liiga kõrge väärtus, kontrolli vasika veetustumist. Valed kõrged väärtused võivad tulla siis, kui vasikas on dehüdreerunud, kuid see on kliinililselt täheldatav.

Refraktomeetri kasutamine

 

 

Võib kasutada ka valemit vasikate vereseerumi immunoglobuliinide arvestuseks:

1. (951,91*x-3623,9) /100= IgG väärtus seerumis seotud vere üldproteiinidega

x-  refaktomeetriga mõõdetud üldproteiini sisaldus,

2. IgG väärtus + 0,3096*y -0,3096= vasika vanusega korrigeeritud Ig sisaldus vasika vereseerumis

y- vasika vanus päevades

Tulemuste intepreteerimine:

Alla 10 g/l hüpogammaglobulineemia, üle 16 g/l –hea immuunkaitse.